Drukarki fiskalne – podstawowe ustawienia

Drukarki fiskalne

Drukarki fiskalne

W przeciwieństwie do kas fiskalnych, aby drukarka mogła spełniać te same funkcje, musi zostać połączona z dedykowanym programem sprzedażowym zainstalowanym na komputerze stacjonarnym, laptopie czy tablecie. Taki sprzęt, poza szeregiem rozmaitych funkcjonalności, zbiera informacje na temat obrotu handlowego i rejestruje je w pamięci drukarki. Wszystkie paragony czy faktury muszą być drukowane przy pomocy wspominanego oprogramowania. System sprzedaży dopasowany do specyfiki danej branży pozwala na wykonywanie różnego rodzaju zaawansowanych operacji. Użytkownik ma tu między innymi możliwość wykonywania różnego rodzaju raportów czy analiz.Jakie rodzaju ustawienia posiadają drukarki fiskalne? „Nazwa drukarki” rozwija listę wyboru jednego ze zdefiniowanych urządzeń. „Dodaj” pozwala na zdefiniowanie nowej drukarki. Uruchomienie tej funkcji powoduje wyświetlenia okna dialogu, w którym należy podać symboliczną nazwę sprzętu, która jest następnie prezentowana na opuszczanej liście wyboru. „Usuń” umożliwia z kolei usunięcie drukarki z listwy wyboru.

To nie jedyne funkcje, jakie posiadają drukarki fiskalne. „Obsługuj jak” pozwala na wybór jednego z obsługiwanych przez program rodzajów drukarki. Gdy przyłączonego urządzenia nie ma na liście, należy sprawdzić w instrukcji czy jest ona programowo zdolna ze sprzętami wymienionymi na liście oraz sprawdzić czy nie ma nowszej wersji oprogramowania obsługującego wybrany model.

Drukarki Fiskalne wyposażone są także w funkcję „Raporty”, gdzie znajdują się przyciski pozwalające na ich tworzenie. W zależności od wybranego modelu, ich liczba oraz obsługa mogą być różne. „Otwarcie szuflady” jest funkcją, kliknięcie której, jak sama nazwa wskazuje, skutkuje otwarciem szuflady. „Ręczna korekta czasu” pozwala na ustawienie czasu w drukarce. Użytkownik ma tu także możliwość wyboru czynności, która ma zostać wykonana przez urządzenie po wydrukowaniu paragonu. Może być to jego odcięcie lub otwarcie szuflady drukarki. W przypadku trybu pracy online pozycje paragonu będą drukowane na bieżąco, online – blokowo.